Zdravotní pojištění OSVč

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li zisk z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme – pojistné dělá 6,75% ze zisku.

Zda musíte platit měsíčně zálohy a jaké, nebo zda stačí najednou zaplatit po skončení roku, záleží na tom, jestli je podnikání náš

– hlavní příjem

– vedlejší příjem

– zda za nás zároveň platí pojištění i stát

Hlavní příjem

Musíme měsíčně platit zálohu, která vyšla z posledního Přehledu, minimálně však aspoňminimální zálohu(i když jsme byli třeba ve ztrátě či s podnikáním začínáme):

od 1.1.2014

od 1.1.2013

minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti

1.752

1.748 Kč

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek nám pojišťovna vrátí jen nad výší minimálních záloh.