Základní náhrady

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a ceny pohonných hmot od 1. 1. 2014

7. 1. 2014 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 vyhláškou vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí zvyšuje oproti roku 2013 o deset haléřů (z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy). Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny.

„Průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování,“ doplňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u:

  1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  2. u osobních silničních motorových vozidel se od 1.1. 2014 zvyšuje na 3,70 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

a)     67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)     102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)     160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí. Horní hranice rozpětí je stanovena pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Ostatní zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší stravné, ale částka poskytnutá nad tuto hranici se připočítá k základu pro daň z příjmů zaměstnance a zaměstnanec i zaměstnavatel z ní odvedou pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Průměrná cena pohonných hmot

Průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se mění následovně:

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2014
Druh pohonné hmoty Cena
automobilový benzin 95 oktanů 35,70 Kč
automobilový benzin 98 oktanů 37,90 Kč
motorová nafta 36,00 Kč