Užitečné tabulky 2014

Daňový kalendář pro rok 2014

Leden

středa 08. Sociální pojištěníZdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za prosinec 2013

odvod zálohy OSVČ za prosinec 2013

čtvrtek 09.

Spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 ( mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod pojistného organizace za prosinec 2013

odvod pojistného organizace za prosinec 2013

pondělí 20.

Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pátek 24. Spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 ( pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. Daň z přidané hodnotyEnergetické daněSpotřební daň daňové přiznání za 4. čtvrtletí roku 2013 a za prosinec 2013,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za 4. čtvrtletí a prosinec roku 2013,výpis z evidence za 4. čtvrtletí a prosinec roku 2013,oznámení změny zdaňovacího obdobídaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013daňové přiznání za prosinec2013daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013(pokud vznikl nárok)

pátek 31.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za prosinec 2013 ( např. z dohod o provedení práce)

středa 31.

Daň silniční

daňové přiznání a doplatek daně za rok 2013

středa 31.

Daň z nemovitých věcí

daňové přiznání úplné nebo dílčí na rok 2014

středa 31.

Biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č.201/2012 Sb.

 

Únor

pondělí 10.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za leden 2014

odvod zálohy OSVČ za leden 2014

pondělí 10.

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 ( mimo spotřební daň z lihu)

pátek 14.

Daň z příjmů

žádost o roční zúčtování daně za rok 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň daňové zvýhodnění za zdaňovací období roku 2013

podpis prohlášení poplatníka z příjmu FO ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014

čtvrtek 20.

Sociální pojištěníZdravotní pojištění odvod pojistného organizace za leden 2014odvod pojistného organizace za leden 2014

čtvrtek 20.

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24.

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 ( pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za leden 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za leden 2014,výpis z evidence za leden 2014

úterý 25.

Spotřební daň

Energetické daně

daňové přiznání za leden 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

pátek 28.

Daň z příjmů

Odvod z loterií a jiných podobných her

odvod srážkové daně za leden 2014podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013

Březen

pondělí 03.

Daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

pondělí 10.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za únor 2014

odvod zálohy OSVČ za únor 2014

středa 12.

Spotřební daň splatnost daně za leden 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

Daň z příjmů

odvod čtvrtletní zálohy

čtvrtek 20.

Daň z příjmů

 

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za únor 2014odvod pojistného organizace za únor 2014

úterý 25.

čtvrtek 27.

Daň z přidané hodnoty

Energetické daně

Spotřební daň

Spotřební daň

daňové přiznání za únor 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za únor 2014,výpis z evidence za únor 2014daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014daňové přiznání za únor 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)

splatnost daně za leden 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 31.

Daň z příjmu

odvod srážkové daně za únor 2014

Duben

ÚTERÝ 01.

Daň z příjmů

PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI A ÚHRADA DANĚ ZA ROK 2013,nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

podání plné moci daňového poradce

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013,nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013

úterý 01.

Účetnictví

podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2013

úterý 08.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za březen 2014

odvod zálohy OSVČ za březen 2014

středa 09.

Spotřební daň splatnost daně za únor 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

Daň silniční

odvod čtvrtletní zálohy – 1.čtvrtletí 2014

pondělí 21.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za březen 2014odvod pojistného organizace za březen 2014

čtvrtek 24.

Spotřební daň splatnost daně za únor 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

Daň z přidané hodnoty

Energetické daně

Spotřební daň

daňové přiznání za březen a 1.čtvrtletí roku 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za březen a 1.čtvrtletí roku 2014,výpis z evidence za březen a 1.čtvrtletí roku 2014daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014daňové přiznání za březen 2014, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok

středa 30.

Sociální pojištění

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odevzdání ELDP za rok 2013 zaměstnavatelé

oznámení OSVČ o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

oznámení OSVČ o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

středa 30.

Daň z příjmů odvod srážkové daně za březen 2014

Květen

pátek 02.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Přehled OSVČ za rok 2013

Přehled OSVČ za rok 2013

čtvrtek 08.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za duben 2014

odvod zálohy OSVČ za duben 2014

pondělí 12.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

doplatek pojistného OSVČ za rok 2013 (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)

pondělí 12.

Spotřební daň

splatnost daně za březen 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za duben 2014odvod pojistného organizace za duben 2014

pondělí 26.

Daň z přidané hodnoty

Energetické daně

 

Spotřební daň

daňové přiznání za duben 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za duben 2014,výpis z evidence za duben 2014daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014

daňové přiznání za duben 2014, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)splatnost daně za březen 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 2.6.

Daň z příjmů odvod srážkové daně za duben 2014
pondělí 2.6. Daň z nemovitých věcí

úhrada celé daně do 5 000 Kč včetně nebo dobrovolně jednou částkou i vyšší daň

pondělí 2.6.

Daň z nemovitých věcí

1. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb

Červen

pondělí 09.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za květen 2014

odvod zálohy OSVČ za květen 2014

pondělí 09.

Spotřební daň

splatnost daně za duben 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

Daň z příjmů

odvod čtvrtletní a pololetní zálohy

pátek 20.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod pojistného organizace za květen 2014

odvod pojistného organizace za květen 2014

úterý 24.

středa 25.

Spotřební daň

Spotřební daň

 

 

Daň z přidané hodnoty

 

 

Energetické daně

splatnost daně za duben 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání a žádost o vrácení daně za květen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za květen 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za květen 2014,výpis z evidence za květen 2014

 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014

pondělí 30.

Daň z příjmu

odvod srážkové daně za květen 2014

Červenec

úterý 01.

DAŇ Z PŘÍJMU

PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI A ÚHRADA DANĚ ZA ROK 2013,má-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sámpodání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013,má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

úterý 01.

Účetnictví

podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2013 s odkladem nebo auditem

úterý 08.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za červen 2014

odvod zálohy OSVČ za červen 2014

čtvrtek 10.

Spotřební daň

splatnost daně za květen 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. Daň silniční

odvod čtvrtletní zálohy – 2.čtvrtletí 2014

pondělí 21.

Daň z příjmůSociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za červen 2014odvod pojistného organizace za červen 2014

pondělí 21.

Odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2.čtvrtletí 2014

pátek 25.

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za červen a 2.čtvrtletí roku 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za červen a 2.čtvrtletí roku 2014,výpis z evidence za červen a 2.čtvrtletí roku 2014

pátek 25.

Spotřební daň

splatnost daně za červen 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)

pátek 25.

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014

úterý 31.

Daň z příjmůSociální pojištěníZdravotní pojištění

 

odvod srážkové daně za červen 2014podání přehledu OSVČ za 2014 bez povinnosti podat daňové přiznání

Srpen

pátek 01.

Sociální pojištění

Přehled OSVČ 2013 s odkladem

pátek 08.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za červenec 2014

odvod zálohy OSVČ za červenec 2014

doplatek pojistného OSVČ za rok 2014 bez povinnosti podat daňové přiznání (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)

pondělí 11.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

doplatek pojistného OSVČ za rok 2014 s odkladem (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)

pondělí 11.

Spotřební daň

splatnost daně za červen 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za červenec 2014odvod pojistného organizace za červenec 2014

pondělí 25.

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za červenec 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za červenec 2014,výpis z evidence za červenec 2014

pondělí 25.

Spotřební daň

Energetické daně

splatnost daně za červenec 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání za červenec 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014

pátek 31.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně ze červenec 2014

pondělí 1.září

Daň z nemovitých věcí

1. splátka daně u zemědělců

Září

pondělí 8.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za srpen 2014

odvod zálohy OSVČ za srpen 2014

úterý 9.

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

Daň z příjmů

odvod čtvrtletní zálohy

pondělí 22.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za srpen 2014odvod pojistného organizace za srpen 2014

středa 24.

čtvrtek 25.

Spotřební daň

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daň

Energetické daně

splatnost daně za červenec 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání za srpen 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za srpen 2014,výpis z evidence za srpen 2014splatnost daně za červenec 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za srpen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014

úterý 30.

Daň z přidané hodnotyDaň z příjmu

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a §82a zákona o DPH

odvod srážkové daně ze srpen 2014

Říjen

středa 08.

.

Sociální pojištěníZdravotní pojištění odvod zálohy OSVČ za září 2014odvod zálohy OSVČ za září 2014

pátek 10.

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

Silniční daň

záloha na 3.čtvrtletí 2014

pondělí 20.

Daň z příjmůSociální pojištění

Zdravotní pojištění

 

Odvod z loterií a jiných podobných her

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za září 2014odvod pojistného organizace za září 2014

 

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3.čtvrtletí 2014

čtvrtek 25.

Spotřební daň

Daň z přidané hodnoty

Energetické daně

splatnost daně za srpen 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání za září 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za září a 3.čtvrtletí roku 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za září a 3.čtvrtletí roku 2014,výpis z evidence za září a 3.čtvrtletí roku 2014

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014

pátek 31.

Daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle §95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

pátek 31.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za září 2014

Listopad

pondělí 10.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za říjen 2014

odvod zálohy OSVČ za říjen 2014

pondělí 10.

Spotřební daň

splatnost daně za září 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za říjen 2014odvod pojistného organizace za říjen 2014

úterý 25.

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za říjen 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za říjen 2014,výpis z evidence za říjen 2014

úterý 25.

Spotřební daň

Energetické daně

splatnost daně za září 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání za říjen 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)

 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014

pondělí 1.prosince

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za říjen 2014

pondělí 1.prosince

Daň z nemovitých věcí

2. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč

2. splátka daně u zemědělců

Prosinec

pondělí 8.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

odvod zálohy OSVČ za listopad 2014

odvod zálohy OSVČ za listopad 2014

středa 10.

Spotřební daň splatnost daně za říjen 2014 ( mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

Daň z příjmů

odvod čtvrtletní a pololetní zálohy

pondělí 15.

Daň silniční

záloha za 10.a 11. měsíc 2014, event. splatnost jedné zálohy ve výši nejméně 70% ( poplatník je provozovatelem nákladních vozidle s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle §6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48%)

td>

pondělí 22.

Daň z příjmů

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spořeníodvod pojistného organizace za listopad 2014odvod pojistného organizace za listopad 2014

pondělí 29.

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání za listopad 2014,souhrnné hlášení dle § 102 zákona o DPH za listopad 2014,výpis z evidence za listopad 2014

pondělí 29.

Spotřební daň

Energetické daně

splatnost daně za říjen 2014 ( pouze spotřební daň z lihu)daňové přiznání za listopad 2014daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)

 

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014

středa 31.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za listopad 2014