Sociální pojištění – důchodové zabezpečení OSVč

Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost je :

v roce 2013     62.121,–Kč

v roce 2014     62.261,–Kč

Zálohy

Výši záloh vyčteme v posledním Přehledu o příjmech a výdajích. Nemůžeme však platit méně, než je minimální měsíční záloha stanovená
státem:

minimální zálohy při

do podání přehledu

od podání přehledu

- vedlejší činnosti

756

758

- hlavní činnosti

1890

1894