Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění

sleva na dani

na poplatníka

24840 Kč

(od roku 2013 neplatí pro důchodce)

na manželku

24840 Kč

(nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000Kč)

částečný invalidní důchodce

2520 Kč

plný invalidní důchodce

5040 Kč

držitel průkazu ZTP/P

16140 Kč

student

4020 Kč

daňové zvýhodnění

dítě žijící v domácnosti

13404 Kč

dítě ZTP/P žijící v domácnosti

26808 Kč