Zpracování mezd a personalistiky

  • Vypracování pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
  • Vedení mzdové agendy
  • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Nástup a výstup zaměstnance
  • Roční zúčtování mezd
  • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)