Vedení účetnictví

 • Zaúčtování prvotních dokladů
 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku, evidence majetku
 • Záznamní povinnost k DPH zpracování DPH + podání přiznání k DPH na FÚ
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Cash flow
 • Příloha k účetní závěrce ve zkráceném i plném rozsahu
 • Podání roční závěrka na obchodní soud
 • Daňové přiznání
 • Vypracování vnitřních směrnic