Naše služby

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování mezd a personalistiky
 • Zpracování DPH včetně daňového přiznání
 • Vedení skladové evidence
 • Kontrola účetnictví a daňové evidence
 • Zpětné zpracování účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování všech typů daňových přiznání + odkaz
 • Vypracování smluv (pracovněprávních, běžného obchodního styku)
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic
 • Účetní poradenství
 • Optimalizace daní
 • Osobní zastupování při kontrolách, vytýkacích řízeních na základě plné moci na OSSZ, zdravotních pojišťovnách, FÚ
 • Podání v souvislosti se založením, ukončením či změnou podnikání na živnostenském úřadě či obchodním soudu
 • Vypracování žádosti o úvěr
 • Vyplnění ročních statistických výkazů