Ceník služeb

Ceny jsou účtovány buď individuální kalkulací pro každý měsíc nebo měsíčním paušálem.

Ceník vedení daňové evidence:

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Minimální měsíční paušál – neplátce DPH

500,00

605,00

Přiznání k dani z přidané hodnoty

300,00

363,00

Minimální měsíční paušál – čtvrtletní plátce DPH

600,00

726,00

Minimální měsíční paušál – měsíční plátce DPH

800,00

968,00

Sazba za položku při min.měsíčním paušálu

10,00

12,10

Ceník vedení účetnictví:

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Minimální měsíční paušál – neplátce DPH

1 000,00

1 210,00

Přiznání k dani z přidané hodnoty

300,00

363,00

Minimální měsíční paušál – čtvrtletní plátce DPH

1 100,00

1 331,00

Minimální měsíční paušál – měsíční plátce DPH

1 300,00

1 573,00

Sazba za položku při minimálním měsíčním paušálu

15,00

18,15

* položka – seznam

  • pokladní doklad

  • vystavená faktura

  • přijatá faktura

  • položka na bankovním účtu

  • interní doklady (odpisy, zápočty pohledávek…)

Ceník zpracování mezd a personalistiky:

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Zaměstnanec měsíčně *

200,00

242,00

Zpracování mezd a personalistiky (sazba za ks)

200,00

242,00

Zastupování na úřadech státní správy při kontrolách (sazba za hod.)

350,00

423,50

*  cena zahrnuje veškeré úkony(přihlášení, odhlášení, vyhotovení pracovních smluv, výpočet mezd včetně příkazů k úhradě, zhotovení zápočtových listů, ELDP

Ceník zpracování daňových přiznání:

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Daň z příjmu FO (za ks)

1 000,00

1 210,00

Daň z příjmu PO (za ks)

3 000,00

3 630,00

Daň z nemovitostí (za ks)

500,00

605,00

Daň z převodu nemovitostí (za ks)

500,00

605,00

Souhrnné hlášení

100,00

121,00

Výpis z evidence

100,00

121,00

Daň z přidané hodnoty (za ks)

300,00

357,00

Daň silniční (za vozidlo)

150,00

181,50

Ceník ostatních úkonů:

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Vedení skladové evidence (za položku)

5,00

6,05

Evidence jízd (za vozidlo)

500,00

605,00

Zpracování statistiky (za ks)

1 000,00

1 210,00

Zpracování směrnice (za ks)

300,00

363,00

Zpracování smlouvy (za ks)

350,00

423,50

Jednání s orgány státní správy na základě plné moci – FÚ, OSSZ, ZP ( za hod.)

350,00

423,50

Účetní, daňové, ekonomické poradenství (za hod.) – klient

300,00

363,00

Účetní, daňové, ekonomické poradenství (za hod.) – ostatní

400,00

484,00

Zpětné zpracování účetnictví

Individuálně

Individuálně

Zpracování žádosti o úvěr dle náročnosti od

2 500,00

3025,00