Jak vést daňovou evidenci

Datum: Září 23rd, 2011, Vydáno v kategorii: Nezařazené Autor:

Co je to daňová evidence a k čemu slouží?

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích a v neposlední řadě údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je tedy taková velmi zjednodušená stručnější forma účetnictví. Učetnictví v pravém slova smyslu to, ale není.

Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Komu je daňová evidence určena

Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat „paušálně“ (procentem z příjmů).

Daňovou evidenci nepovedou ti, kteří jsou tzv. účetní jednotkou (osobou vedoucí podvojné účetnictví). To se týká následujících osob:

  • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
  • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku
  • fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl v předchozím kalendářním roce částku 15 mil. Kč
  • fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví dobrovolně

Daňová evidence mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé (fyzické osoby) nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem pod 15 mil. korun.

Jak by měla vypadat daňová evidence

Neexistuje paragraf zákona o daních z příjmu, který by určoval, jak přesně má daňová evidence vypadat. § 7b zákona č. 586/1992 Sb. (zákona o daních z příjmu) dává potencionálnímu poplatníkovi pouze základní informace o tom, co daňová evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jakým způsobem je oceněn majetek a závazky, a pak je zde zmínka o povinnosti provádět inventarizaci a archivaci. To je vše, co se zde píše.

Záleží tedy pouze na vás, jakou formu daňové evidenci si zvolíte. V zákoně nejsou předepsány knihy majetku, závazků, peněžní deník, pokladní kniha ani karty majetku. Můžete tedy použít některý z účetních či komplexních ekonomických programů, nebo celou daňovou evidenci vést bez problémů v MS Excel, popřípadě v jiném tabulkovém procesoru (Open Office či Google Spreadsheet). Musíte mít však na paměti následující: Na základě vaší daňové evidence budete finančnímu úřadu dokazovat, že jste v daňovém přiznání uvedli vaše daňové příjmy a výdaje ve skutečné výši.

Dále je třeba mít na paměti, že vaše daňová evidence musí splňovat nezbytné podmínky (náležitosti) dané zákonem o dani z příjmu:

Daňová evidence musí obsahovat základní informace o:

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a závazcích.

Evidence o příjmech a výdajích (peněžní evidence) musí být přitom od evidence majetku a závazků oddělena. Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů („daňové výdaje“) je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně („výdaje nedaňové“).

Hlavním cílem daňové evidence je tedy zjištění základu daně (pro vyplnění daňového přiznání a odvedení daní finančnímu úřadu). Přehledně vedená daňová evidence by měla zároveň poskytnout podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů (pohledávky a závazky).

Jak vést daňovou evidenci 2011

Informace jsou aktuální do 23.9.2011

Žádný komentář k “Jak vést daňovou evidenci”

Zanechte komentář