Zaúčtování prvotních dokladů Hlavní kniha Účetní deník Pokladní kniha Kniha pohledávek a závazků Karty investičního majetku, evidence majetku Záznamní povinnost k DPH zpracování DPH + podání přiznání k DPH na FÚ Výsledovka, výkaz zisků a ztrát Rozvaha Cash flow Příloha k účetní závěrce ve zkráceném i plném rozsahu Podání roční závěrka na obchodní soud Daňové přiznání Vypracování vnitřních směrnic

read more
Daňový kalendář pro aktuální rok a další užitečné tabulky zde

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění, Základní náhrady,Minimální mzda, Zdravotní pojištění OSVČ, Sociální pojištění - důchodové zabezpečení OSVČ, Nemocenské pojištění, Daňový kalendář pro letošní rok a další užitečné tabulky, které by se Vám mohly hodit.

Zaúčtování prvotních dokladů Peněžní deník Pokladní kniha Kniha pohledávek a závazků Karty investičního majetku,evidence majetku Záznamní povinnost k DPH,zpracování DPH + podání přiznání k DPH na FÚ Účetní závěrku a daňové přiznání Vypracování vnitřních směrnic

read more

Vypracování pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti Vedení mzdové agendy Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu Nástup a výstup zaměstnance Roční zúčtování mezd Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

read more

Do nabídky našich služeb patří také konzultace a účetní poradenství. Tyto konzultace a účetní poradenství jsou zaměřeny na: Povinnosti při založení a ukončení podnikání Daňovou optimalizaci Zavedení a dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictví klientem Kontrolu vedení mzdové a personální agendy Kontrolu zpracování mezd

read more

Široké portfólio našich služeb

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, zpracování DPH včetně daňového přiznání, vedení skladové evidence, kontrola účetnictví a daňové evidence, zpětné zpracování účetnictví a daňové evidence, zpracování všech typů daňových přiznání, vypracování smluv (pracovněprávních, běžného obchodního styku), vypracování vnitropodnikových směrnic, účetní poradenství, optimalizace daní, osobní zastupování při kontrolách, vytýkacích řízeních na základě plné moci na OSSZ, zdravotních pojišťovnách, FÚ.
Více o službách firmy Kalpecon, čtěte zde...

V krátkosti o nás

Oblast naší působnosti je především Ostrava a jeho blízké okolí. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím. Naše služby se zaměřují na vedení daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví), zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.
Více o naší firmě si přečtěte zde...

Rychlý kontakt

Kontaktní mail: info@kalpecon.cz

Adresa: Poděbradova 101A, Ostrava - Moravská Ostrava,702 00

Ing. Kamila Peterková
tel.: 596 134 546, 596 134 548
fax: 596 134 549
mobil: 608 906 996

Ing. Alena Kutnohorská
tel.: 596 134 546, 596 134 548
fax: 596 134 549
mobil: 602 747 202


Napište nám které naše služby Vás zaujaly...